Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej  www.lubieksiedzastryczka.pl. Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane w serwisie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;
  b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 4. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu zebrania od Państwa dobrowolnej opinii  oraz w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego. Zbieramy następujące kategorie danych osobowych : imię, nazwisko (opcjonalnie), adres email.
 6. Użytkownik ma prawo do:
  a) żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Jego osoby;
  b) sprostowania danych;
  c) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  d) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
  e) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych o właściwego organu nadzorczego;
  f) przeniesienia danych osobowych
  g) prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.